Wspaniałe wersety z Biblii

Pomoc w potrzebie

Droga zbawienia

Jan 3.3
Jan 3.16
Rzym. 10.9

Pokój wśród niepokojów

Psalm 4
Filip. 4.6-7
Jan 14

Odwaga wśród strachu

Psalm 46
Hebr. 13.5-6
2 Kor 4.8-18

Ulga w cierpieniu

Psalm 41
Psalm 91
2 Kor. 12.8-10
Hebr. 12.3-13

Pomoc przy decyzjach

Psalm 32
Jak. 1.5-6
Hebr. 4.16

Odpoczynek w zmęczeniu

Psalm 23
Mat. 11.28-30
Rzym. 8.31-39

Pocieszenie w smutku

Psalm 43
2 Kor. 1.3-5
Rzym. 8.26-28

Pomoc w czasie pokusy

Psalm 1
Jak. 1.12-16
1 Kor. 10.6-13

Modlitwa dziękczynna

Psalm 100
1 Tes. 5.18
Hebr. 13.15


Radość z przebaczenia

Psalm 51
1 Jan. 1.7-10

Otwieraj swoją Biblię, gdy...


[Strona główna]