Szukaj w Biblii - Wyszukiwanie zaawansowane

Wpisz szukane słowo lub zwrot np. Jozue. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Podanie kilku wyrazów traktowane jest jako 'dosłowna fraza', tzn. wyrazy te muszą w tekście wystąpić obok siebie w takiej samej kolejności. Polskie litery w poszukiwanej frazie należy podawać w postaci: <tylda> <litera łacińska> np. bo~za mi~lo~s~c (polskie 'zi' reprezentowane jest przez ~x). Jeżeli pracujesz pod Windows to być może będziesz musiał nacisnąć tyldę a potem spację żeby wprowadzić znak ~Wypisanie wersetów razem z sąsiednimi (przed i po):


Szukanie w...

Wypisanie wystąpień frazy...