Zwój

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

(2 List do Tymoteusza 3:16-17, BW)

Aby zacząć korzystać z Biblii wybierz tłumaczenie, księgę oraz numer rozdziału a następnie wciśnij przycisk Otwórz

Do poruszania się pomiędzy rozdziałami i księgami możesz też użyć przycisków nawigacyjnych - Poprzednia księga Poprzedni rozdział Następny rozdział Następna księga

Jeśli pragnierz odszukać jakiś wyraz (frazę), użyj przycisku Szukaj (wyszukiwanie proste) lub Szukaj (zaawansowane) (wyszukiwanie zaawansowane).

Obszerną instrukcję na temat programu Biblia 2000 otrzymasz naciskając przycisk Pomoc

Uwaga! W przypadku tłumaczeń Biblii w języku greckim i hebrajskim musisz mieć zainstalowane odpowiednie czcionki.
Możesz je pobrać z naszego serwera.