Demas

chrześcijanin, który był z Pawłem w czasie jego uwięzienia w Rzymie. Później opuścił Pawła i wyjechał do Tesaloniki.

Kol 4,14; 2 Tm 4,10

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000