Szunem

Miejscowość w Dolinie Jizreel w pn. Izraelu; obecnie miasto Sólem. Filistyni obozowali tutaj przed bitwą na górze Gilboa, w której zginęli Saul i Jonatan. Eliasz gościł u kobiety z Szunem, której syna przywrócił do życia. Szunemitką byla też Abiszag, która usługiwała Dawidowi w jego starości. Być może z tych okolic pochodziła wymieniona w Pieśni nad pieśniami młoda kobieta zwana "Szulamitką".

Joz 19,18; 1 Sm 28,4; 1 Krl 1-2; 2 Krl 4,8-37; Pnp 6,13

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000