(3) Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała,

(List do Rzymian 9:3, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020