(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń. (2) Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby. (3) Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek (4) Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz. (5) Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego. (6) Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. (7) Utwierdzasz góry mocą swoją, Przepasany będąc siłą, (8) Uśmierzasz szum morza, Szum fal jego i wzburzenie narodów; (9) Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków twoich; Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu. (10) Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; Strumień Boży jest pełen wody, Przygotowujesz zboże ich... Albowiem tak ją przygotowujesz: (11) Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom.

(Ks. Psalmów 65:1-11, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020