(21) A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. (22) I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

(Ew. Mateusza 10:21-22, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020