(23) I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.

(Ew. Łukasza 9:23, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020