(1) Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. (2) I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.

(Ew. Łukasza 9:1-2, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020