(1) Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie. (2) Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. (3) Jaki pożytek ma człowiek z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem? (4) Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. (5) Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i śpieszy do swego miejsca, gdzie znowu wschodzi. (6) Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy; wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. (7) Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. (8) Ludzie trudzą się mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. (9) To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem. (10) Czy jest coś, o czym można by powiedzieć: Oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami. (11) Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem; także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą. (12) Ja, Kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. (13) Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem: Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. (14) Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. (15) To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. (16) Toteż pomyślałem w sercu swoim tak: Oto stałem się wielki i zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, a moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. (17) I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę; lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem. (18) Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.

(Ks. Koheleta 1:1-18, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020