(14) Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.

(List Jakuba 5:14, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020