Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

(Ew. Jana 3:16, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001