(19) Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.

(Ew. Jana 5:19, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020