(10) Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.

(Ks. Izajasza 54:10, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020