(24) Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.

(List do Hebrajczyków 10:24, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020