(22) Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.

(List do Galatów 5:22-23, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020