(4) A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,

(List do Efezjan 2:4, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020