(12) Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.

(2 List do Tymoteusza 3:12, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020