(20) Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.

(2 list do Koryntian 5:20, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020