(17) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

(2 list do Koryntian 5:17, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020