(16) Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

(1 List Jana 4:16, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020