Multimedialny Świat Biblii

Zakupy on-line
[ Zakupy on-line ]

Multimedialny Świat Biblii Przeżyj fascynującą podróż śladami początków kultury, w której Cię wychowano. Na płycie CD-ROM znajdziesz wszystko co chciałbyś wiedzieć o Biblii i Ziemi Świętej. Oprócz setek artykułów, zdjęć i map serwis zawiera unikalną kolekcję nagrań cytatów z Pisma Świętego, filmy, tabele i quizy. Czytelnie pogrupowane tematy obejmują geografię Ziemi Świętej, dzieje biblijnego Izraela, informacje na temat Palestyny, Biblii hebrajskiej i Nowego Testamentu.

Kliknij aby zobaczyć powiększenie... Przybliżanie wiedzy na temat Pisma Świętego to m.in. stworzenie plastycznego obrazu świata Biblii, który współczesnemu człowiekowi ułatwiłby odczytanie orędzia biblijnego, zachęcił do spotkania z Żywym Słowem. Tak rozumiana popularyzacja wręcz się domaga wykorzystania wszelkich dostępnych środków przekazu dla poprowadzenia człowieka drogą, u której kresu jest zawsze osobiste sięgnięcie po Pismo Święte. Taka myśl przyświecała wspólnemu przedsięwzięciu Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego oraz wydawnictwa NAOS, jakim była realizacja publikacji pt.: "Multimedialny świat Biblii". To pierwsza na polskim rynku w pełni multimedialna i zintegrowana publikacja na CD-ROM-ie popularyzująca wiedzę na temat Biblii. Redakcji naukowej dzieła podjął się ks. prof. Waldemar Chrostowski, co gwarantuje jego wysoki poziom merytoryczny i uwzględnienie najnowszych osiągnięć nauk biblijnych. Na co dzień pracą zespołu autorów, informatyków, grafików i kartografów kierowali ks. dr Andrzej Banaszek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego oraz Marek Jannasz z wydawnictwa NAOS. Dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej możliwe było połączenie ilustracji, filmów, map, tabel i nagrań dźwiękowych z artykułami dotyczącymi historycznego, społecznego i geograficznego tła staro- i nowotestamentowych wydarzeń, procesu powstawania ksiąg świętych, dziejów przekazu tekstu oryginalnego oraz jego tłumaczeń, recepcji i metod interpretacji aż po czasy współczesne.


Kolekcja barwnych map, dzięki którym poznasz geografię krajów Biblii i przebieg wydarzeń historycznych. Tabele ilustrujące np. chronologię życia Jezusa, historię powstania Ewangelii. Podróż po Ziemie Świętej: filmy z historycznych miejsc.
Nagrania recytacji ponad 200 cytatów Pisma Świętego. Quiz sprawdzający wiedzę nabytą podczas pracy z programem. Kilkaset bogato ilustrowanych tekstów połączonych hipertekstowymi odnośnikami.
Dostępny w każdej chwili leksykon pomoże Ci sprawdzic znaczenie trudnego pojęcia lub odszukać informację na temat biblijnej postaci. 730 fotografii zebranych w tematycznych galeriach. Kliknij na odnośniku aby zobaczyć przykład.

Uwaga! Jakość obrazków na niniejszej stronie została celowo znacznie pogorszona aby zmniejszyć ich objętość. Na płycie CD-ROM Świata Biblii prezentowane są materiały zapisane w wysokiej rozdzielczości.

I

Oś programu stanowią artykuły wiodące podzielone na sześć działów: 1 Ziemia Biblii, 2 Dzieje Biblijnego Izraela, 3 Palestyna w czasach Jezusa, 4 Biblia Hebrajska, 5 Biblia Chrześcijańska, 6 Biblia - dzieje księgi. Artykuły w sposób przeglądowy i przystępny zapoznają z przedstawionymi zagadnieniami. W ich tekst zostały wklejone zdjęcia i ilustracje, które można powiększyć jednym kliknięciem myszy, oraz odsyłacze do trudniejszych i ważniejszvch pojęć objaśnionych w hasłach leksykonu. Małe ikonki wplecione w tekst umożliwiają przywołanie ramek z ciekawostkami lub nagranymi cytatami z Pisma Świętego, pełniącymi funkcję multimedialnych przypisów. Z menu "Zobacz" mo żna wybrać mapy, kolekcje zdjęć, filmy lub tabele ilustrujące dane zagadnienie.

II

Hasła encyklopedyczne z jednej strony objaśniają ważniejsze pojęcia i problemy pojawiające się w artykułach, z drugiej tworzą samoistny leksykon biblijny. Zawierają objaśnienia trudniejszych słów, pojęć z zakresu biblistyki, opisy miejsc, ludów, konkretnych wydań lub tłumaczeń Biblii oraz omówienia wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu.

III

Specjalne ikonki wprowadzone w tekst haseł lub artykułów umożliwiają otwieranie ramek z ciekawostkami związanymi tematycznie z tekstem. Jest to sposób na interesujące poszerzenie wiadomości.

IV

Kliknij aby zobaczyć powiększenie... Nagrania dźwiękowe cytatów z Pisma Świętego pełnią w programie funkcję multimedialnych przypisów. W miejscach, gdzie tekst haseł lub artykułów odwołuje się bezpośrednio do konkretnych fragmentów Pisma Świętego, umieszczone zostały specjalne ikonki. Najechanie myszą na ikonkę powoduje wyświetlenie referencji biblijnych, a jej uruchomienie umożliwia wysłuchanie nagrania z danym cytatem. Ponad 240 cytatów w znakomltej interpretacji Jana Tesarza przenosi czytelnika w świat Biblii, dając mu poczucie bycia rzeczwistym świadkiem opisywanych wydarzeń.

V

Narzędziem ułatwiającym szybkie wyszukiwanie konkretnych informacji jest leksykon w ramach alfabetycznie uporządkowanych grup (hasła i artykuły, ciekawostki, cytaty) umożliwia odnajdywanie słów kluczowych zarówno w samych tytułach, jak i w tekstach.

VI

Kliknij aby zobaczyć powiększenie... Z częścią merytoryczną programu został w pełni zintegrowany quiz, a właściwie 6 quizów odpowiadających sześciu działom artykułów wiodących. Ważną cechą jest to, że w przypadku podania złej odpowiedzi program wyświetla odnośnik do konkretnego artykułu omawiającego dane zagadnienie.

VII

Artykuły i hasła są ilustrowane materiałami multimedialnymi, połączonymi z nimi systemem odnośników. Oprócz wspomnianych wyżej cytatów, program zawiera: a) ponad 700 zdjęć, b) 11 tabel o przejrzystej i interesującej szacie graficznej, c) 26 kolorowych map przygotowanych przez specjalistyczną firmę kartograficzną, d) 8 filmów video prezentujących miejsca święte lub materiały o ważnych dla biblistyki odkryciach. e) 12 kolekcji zdjęć zestawionych tematycznie i tworzących zbiór prezentacji na wybrane tematy.

 

Płyta CD-ROM Multimedialny Świat Biblii dostępna jest w Internetowym Sklepie Dobry Skarbiec.

Wymagania sprzętowe: komputer z procesorem Pentium lub lepszym, Windows 95 Iub 98, napęd CD-ROM, pamięć operacyjna RAM min. 16 MB, karta graficzna TrueColor lub HighColor, karta dźwiękowa.

[ Powrót do poprzedniej strony ]