strona główna

biblia online słownik postaci biblijnych słownik terminów biblijnych słownik miejsc biblijnych theophilos Jezus.pl zakupy online pomoc

Internetowa Biblia 2000 - Wyszukiwanie zaawansowane
Szukaj (zaawansowane)

Wpisz szukane słowo lub zwrot np. Jozue. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Podanie kilku wyrazów traktowane jest jako 'dosłowna fraza', tzn. wyrazy te muszą w tekście wystąpić obok siebie w takiej samej kolejności. Polskie litery w poszukiwanej frazie należy podawać w postaci: <tylda> <litera lacińska> , np. "bo~za mi~lo~s~c" (polskie 'zi' reprezentowane jest przez ~x). Jeżeli pracujesz pod Windows to być może będziesz musiał nacisnąć tyldę a potem spację żeby wprowadzić znak ~ .


Użyj tłumaczenia:

Wypisanie wersetów razem z sąsiednimi (przed i po)...
z 1-nym  z 2-ma  z 3-ma  bez sąsiednich
Numerowanie wersetów

Szukanie w ...
Ewangeliach
Dziejach Ap., Listach i Apokalipsie
Nowym Testamencie
Starym Testamencie
całej Biblii

Wypisanie wystąpień frazy...
od 1 do 100
od 101 do 200
od 201 do 500
od 501 do 1000
wszystkie

Polskie litery: ISO Latin 2 Bez polskich liter


Copyright © 1999-2006 Digital Gospel. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolokację serwera oraz łącze zapewniają Śląskie Sieci Światłowodowe.