Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.

(List do Hebrajczyków 4:16, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001